Home   Fuglelokaliteter   Saltholm   Ørkensanger     Site Map  
 

Saltholm

In English
Kort
  
 
 
Saltholm. Foto, 12K Jpeg      
 

Saltholm ligger i Øresund. 16 km² overvejende eng og strandeng. Hist og her er der små "skove" med vindblæste træer. Et paradis for ænder, vadefugle, måger og en masse andre fugle.

 
      Saltholm. 1K Gif
 

Øen og fladvandet omkring øen er fredet. Adgang til den sydligste del af øen (syd for den røde linie) er forbudt hele året. I fuglenes yngletid fra 1 april til 15 juli må man heller ikke færdes på den midterste del af øen (mellem den orange og den røde linie). Kun den nordligste del er tilgængelig hele året.


Saltholm. Foto, 11K Jpeg       På tur med Dansk Ornitologisk Forening til Saltholm.
1997-04-27.

Links:
   Saltholm. DOF
   Saltholm. Naturstyrelsen
   Saltholm. Wikipedia
   Seneste observationer fra DOFbasen
   Saltholm. Saltholmsejerlauget
 
Ederfugl. Foto, 22K Jpeg       Ederfugl (Somateria mollissima) på Saltholm.
1979-05-11.

Saltholm husede en gang Europas største koloni af Ederfugl, 7000 par. Men byggeriet af Øresundsbroen har ødelagt mange af de muslingebanker Ederfuglene var afhængige af, og bestanden er nu næsten halveret til 4000 par.
De rugende hunner stoler fuldt på deres camouflage. Fuglen bliver på reden, selvom man passerer på en meters afstand. Man skal se sig godt for, og hvis en fugl alligevel forlader reden, skal man huske at skjule æggene med edderdunene, der ligger i en krans rundt om reden.
 

Tekst og foto: Stig Linander, oprettet: 1997-05-26, sidst ændret: 2019-05-23