Home   Fuglelokaliteter   Lejodden     Site Map  
 

Lejodden

In English
Kort
  
 
Lejodden. Foto, 10K Jpeg       Lejodden ligger nord for Korsør ud mod Storebælt. Området består af kyst, overdrev, enge og en sø, "Lejsø".

<- Lejodden set fra syd. Til venstre Storebælt, til højre i baggrunden Lejsøen.
Foto i dobbelt størrelse (37K Jpeg)

Stedet er især kendt for vadefugle. De fleste almindelige arter kan ses, og de optræder ofte i store antal. Men stedet kan også byde på sjældenheder, bl.a. er Triel (Burhinus oedicnemus), Amerikansk Tundrahjejle (Pluvialis dominica), Stribet Ryle (Calidris melanotos) og Citronvipstjert (Motacilla citreola) blevet observeret på Lejodden.
 
 
      Kort over Lejodden. 27K Jpeg
 

Lejodden er en del af et Natura 2000 område. Der er opsat skilte, der fortæller om reglerne for færdsel. Bemærk, at man ikke må færdes på engene og på stranden i fuglenes yngletid fra 15 marts til 15 juli. ->
Skilt i større størrelse (334K Jpeg)

Min foretrukne rute til Lejodden er fra syd via Halskov Rev. Med bil: Kør fra E20 ved afkørsel 43, mod syd og ud mod Storebæltbroens landfæste, følg skiltene til "Isbåd Museet", parkér ved museet. Kortet viser en rute fra P-pladsen ved Isbåd Museet (grøn) til mit foretrukne observationssted (rød).

Alternativt kan man komme til Lejodden østfra. Kør mod Musholm Bugt Feriecenter, ca. 600 m efter Korsør Station er der en P-plads for "Strandgæster", parkér dér, følg stien nordpå til Musholm Bugt og gå langs stranden mod vest. P-pladsen er vist på skiltene. Den rute er også nemmest hvis man kommer med tog.

Links:

   Lejodde, Lejsø, Kruusesminde, Halsskov Odde. DOFbasen

Almindelig Ryle. Foto, 17K Jpeg       Almindelig Ryle (Calidris alpina) på Lejodden.
1975-05-11.

Tekst og foto: Stig Linander, oprettet: 1998-11-17, sidst ændret: 2023-08-30