Home   Fuglelokaliteter   Fugleværnsfondens reservater     Site Map  

Fugleværnsfondens reservater

In English

Fugleværnsfonden er en fond under Dansk Ornitologisk Forening med det formål at skabe fristeder til Danmarks fugle. Ved årsskiftet 2009/2010 råder fonden over 20 reservater med et samlet areal på 860 hektar. Reservaterne er først og fremmest til for fuglene, og adgangen til de fleste er derfor underlagt begrænsninger. Se fuglene fra offentlig vej eller sti, eller fra de fugletårne og skjul, der er opført ved flere af reservaterne (mærket med 'T').

Seneste observationer fra DOFbasen

Klikbart kort, 4K Gif 1. Nivå Bugt Strandenge 2. Vaserne 3. Gundsømagle Sø 4. Ravnstrup Sø 5. Ægholm 6. Nyord Enge 7. Barup Sø 8. Saksfjed-Hyllekrog 9. Nakskov Indrefjord 10. Gulstav Mose 11. Tryggelev-Nørreballe Nor 12. Roholm 13. Bøjden Nor 14. Søgård Mose 15. Sølsted Mose 16. Stormengene 17. Stubbe Sø 18. Bøvling Klit 19. Agerø 20. Råbjerg Mose

 1. Nivå Bugt Strandenge
 2. Vaserne
 3. Gundsømagle Sø
 4. Ravnstrup Sø
 5. Ægholm
 6. Nyord Enge
 7. Barup Sø
 8. Saksfjed-Hyllekrog
 9. Nakskov Indrefjord
 10. Gulstav Mose
 11. Tryggelev-Nørreballe Nor
 12. Roholm
 13. Bøjden Nor
 14. Søgård Mose
 15. Sølsted Mose
 16. Stormengene
 17. Stubbe Sø
 18. Bøvling Klit
 19. Agerø
 20. Råbjerg Mose

 
 
Nivå Bugt Strandenge T
Strandeng og rørskov i Nordsjælland.
8 hektar. Forvaltet siden 2008.
Kort
Nivå Bugt Strandenge. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
Vaserne
Sø, ellesump, skov og krat i Nordsjælland.
14 hektar. Forvaltet siden 1999.
Vaserne er bl.a. kendt for ynglende Lille Flagspætte.
Kort
Vaserne. DOF
Furesøen med Vaserne & Farum Sø. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
Gundsømagle Sø T T
Sø, rørskov, krat, skov og eng i Nordsjælland.
60 hektar. Erhvervet 1984.
Gundsømagle Sø kan bl.a. byde på ynglende Rørdrum og Skægmejse.
Kort
Gundsømagle Sø. DOF
Gundsømagle Sø. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
Ravnstrup Sø T T
Sø, rørskov, mose og skov på Sydsjælland.
9,5 hektar. Erhvervet 1983.
Kort
Ravnstrup Sø. DOF
Ravnstrup Sø. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
DOF Storstrøm
Ægholm
Ø nord for Møn.
1,8 hektar. Erhvervet 1969.
Ingen adgang.
Ægholm. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Nyord Enge T
Strandeng og strandrørsump ved Møn.
186 hektar. Erhvervet 1971 - 2001.
For- og efterår raster store mængder af ande-, vade- og spurvefugle på Nyord Enge. Mange ænder og vadefugle yngler på engene, bl.a. Stor Kobbersneppe.
Kort
Nyord Enge. DOF
Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor. DOF
Nyord. Danmarks Fugle og Natur
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Nyord Enge fra Danmarks Fugle og Natur
DOF Storstrøm
Ulvshale og Nyord. Naturstyrelsen
Ulvshale (umiddelbart øst for Nyord). Naturstyrelsen
Barup Sø T
Sø, ellesump, rørskov og krat på Nordfalster.
26 hektar. Forvaltet siden 1988.
Kort
Barup Sø. DOF
Barup Sø. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
DOF Storstrøm
Saksfjed-Hyllekrog
Strandeng, klit, overdrev og løvskov på Sydlolland.
163 hektar. Forvaltet siden 1995.
Ingen adgang til Hyllekrog-tangen i fuglenes yngletid fra 1 marts til 15 juli.
Kort
Saksfjed-Hyllekrog. DOF
Seneste observationer fra Hyllekrog, Saksfjed, Saksfjed Inddæmning fra DOFbasen
Observationer fra Hyllekrog og Saksfjed fra Danmarks Fugle og Natur
DOF Storstrøm
Sydlolland. Naturstyrelsen
Nakskov Indrefjord
Rørskov og sø på Vestlolland.
10 hektar. Erhvervet 1987.
Kort
Nakskov Indrefjord. DOF
Nakskov Fjord & Indrefjord. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
DOF Storstrøm
Nakskov. Naturstyrelsen
Gulstav Mose T
Mose på Sydlangeland.
7 hektar. Erhvervet 1971 - 1976.
Kort
Gulstav Mose. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
Sydlangeland. Naturstyrelsen
Tryggelev-Nørreballe Nor T T
Sø, rørskov, eng og krat på Sydlangeland.
170 hektar. Erhvervet 1975 - 2004.
I sensommeren og om efteråret raster tusindvis af ande- og vadefugle ved Tryggelev Nor, Salme Nor og Nørreballe Nor. Mange fugle yngler i området, bl.a. Lille Lappedykker, Rørdrum og Atlingand.
Kort
Tryggelev Nor. DOF
Marstal Bugt & sydvestkysten af Langeland. DOF
Seneste observationer fra Tryggelev Nor & Salme Nor og Nørreballe Nor fra DOFbasen
Observationer fra Tryggelev Nor og Nørreballe Nor fra Danmarks Fugle og Natur
Sydlangeland. Naturstyrelsen
Roholm
Ø i Odense Fjord.
1 hektar. Erhvervet 1978.
Ingen adgang.
Roholm. DOF
Odense Fjord. Naturstyrelsen
Bøjden Nor T T
Strandeng og brakvandsvig på Sydvestfyn.
Ca. 22 hektar. Forvaltet siden 1982.
Kort
Bøjden Nor. DOF
Bøjden Nor. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
Søgård Mose T
Hedemose i Sønderjylland.
16,7 hektar. Erhvervet 1986.
Kort
Søgård Mose. DOF
Søgård Mose. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
Sølsted Mose T
Hedemose i Sønderjylland.
80 hektar. Erhvervet 1993 - 1996.
Sølsted Mose kan bl.a. byde på ynglende Lille Lappedykker, Fyrremejse og Pungmejse.
Kort
Sølsted Mose. DOF
Sølsted Mose. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
Stormengene
Strandeng på Rømø.
36 hektar. Erhvervet 1991 - 2009.
Kort
Stormengene. DOF
Rømø. DOF
Rømø. Fugle&Ferie
Seneste observationer fra DOFbasen
Rømø. Naturstyrelsen
Stubbe Sø
Eng, overdrev og skov ved Stubbe Sø på Djursland.
23 hektar. Erhvervet 2001.
Kort
Stubbe Sø. DOF
Stubbe Sø. DOF
Stubbe Sø. Danmarks Fugle og Natur
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
Bøvling Klit
Strandeng ved Nissum Fjord i Vestjylland.
6,5 hektar. Erhvervet 1979 - 1983.
Kort
Bøvling Klit. DOF
Nissum Fjord. DOF
Nissum Fjord. Fugle&Ferie
Nissum Fjord. Ulfborg-Vemb Turistbureau
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
Nissum Fjord. Naturstyrelsen
Agerø T
Strandeng ved Mors.
27,5 hektar. Erhvervet 1982 - 2002.
Agerø er bl.a. kendt for op til 4000 overvintrende Lysbugede Knortegæs.
Kort
Agerø. DOF
Glomstrup Vig, Agerø. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur
Agerø og Skibsted Fjord. Naturstyrelsen
Råbjerg Mose
Hedemose i Nordjylland.
0,5 hektar. Erhvervet 1991.
Kort
Råbjerg Mose. DOF
Seneste observationer fra DOFbasen
Observationer fra Danmarks Fugle og Natur

Stig Linander, oprettet: 1997-10-06, sidst ændret: 2013-09-09
Kilder: Fugleværnsfondens årsberetninger