Home   Fuglelokaliteter   Fugleværnsfondens reservater     Site Map  

Fugleværnsfondens reservater

In English

Fugleværnsfonden er en fond under Dansk Ornitologisk Forening med det formål at skabe fristeder til Danmarks fugle. Ved årsskiftet 2019/2020 råder fonden over 23 reservater med et samlet areal på 1037 hektar. Reservaterne er først og fremmest til for fuglene, og adgangen til de fleste er derfor underlagt begrænsninger. Se fuglene fra offentlig vej eller sti, eller fra de fugletårne og skjul, der er opført ved flere af reservaterne (mærket med 'T').

Seneste observationer. DOFbasen

Klikbart kort, 4K Gif 1. Nivå Bugt Strandenge 2. Vaserne 3. Gundsømagle Sø 4. Ravnstrup Sø 5. Ægholm 6. Nyord Enge 7. Barup Sø 8. Saksfjed-Hyllekrog 9. Nakskov Indrefjord 10. Gulstav Mose 11. Tryggelev-Nørreballe Nor 12. Roholm 13. Bøjden Nor 14. Søgård Mose 15. Bremsbøl Sø 16. Stormengene 17. Sølsted Mose 18. Stubbe Sø 19. Bøvling Klit 20. Agerø 21. Råbjerg Mose 22. Svartingedalen 23. Rusland

 1. Nivå Bugt Strandenge
 2. Vaserne
 3. Gundsømagle Sø
 4. Ravnstrup Sø
 5. Ægholm
 6. Nyord Enge
 7. Barup Sø
 8. Saksfjed-Hyllekrog
 9. Nakskov Indrefjord
 10. Gulstav Mose
 11. Tryggelev-Nørreballe Nor
 12. Roholm
 13. Bøjden Nor
 14. Søgård Mose
 15. Bremsbøl Sø
 16. Stormengene
 17. Sølsted Mose
 18. Stubbe Sø
 19. Bøvling Klit
 20. Agerø
 21. Råbjerg Mose
 22. Svartingedalen
 23. Rusland

 
 
Nivå Bugt Strandenge T
Strandeng og rørskov i Nordsjælland.
20 hektar. Forvaltet siden 2008.
Kort
Nivå Bugt Strandenge. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer: Nivå Bugt Strandenge, Fuglereservatet. DOFbasen
Vaserne T T
Sø, ellesump, skov og krat i Nordsjælland.
14 hektar. Forvaltet siden 1999.
Vaserne er bl.a. kendt for ynglende Lille Flagspætte.
Kort
Vaserne. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Gundsømagle Sø T T
Sø, rørskov, krat, skov og eng i Nordsjælland.
60,5 hektar. Erhvervet 1984.
Gundsømagle Sø kan bl.a. byde på ynglende Rørdrum og Skægmejse.
Kort
Gundsømagle Sø. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Ravnstrup Sø T T
Sø, rørskov, mose og skov på Sydsjælland.
8,9 hektar. Erhvervet 1983.
Kort
Ravnstrup Sø. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Ægholm
Ø nord for Møn.
2,3 hektar. Erhvervet 1969.
Ingen adgang.
Ægholm. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Nyord Enge T
Strandeng og strandrørsump ved Møn.
204,8 hektar. Erhvervet 1971 - 2018.
For- og efterår raster store mængder af ande-, vade- og spurvefugle på Nyord Enge. Mange ænder og vadefugle yngler på engene, bl.a. Stor Kobbersneppe.
Kort
Nyord Enge. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Barup Sø T
Sø, ellesump, rørskov og krat på Nordfalster.
26,5 hektar. Forvaltet siden 1988.
Kort
Barup Sø. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Saksfjed-Hyllekrog
Strandeng, klit, overdrev og løvskov på Sydlolland.
217,4 hektar. Forvaltet siden 1995.
Ingen adgang til Hyllekrog-tangen i fuglenes yngletid fra 1 marts til 15 juli.
Kort
Saksfjed-Hyllekrog. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer: Hyllekrog, Saksfjed. DOFbasen
Nakskov Indrefjord
Rørskov og sø på Vestlolland.
10 hektar. Erhvervet 1987.
Kort
Nakskov Indrefjord. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Gulstav Mose T
Mose på Sydlangeland.
6,9 hektar. Erhvervet 1971 - 1976.
Kort
Gulstav Mose. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Tryggelev-Nørreballe Nor T T
Sø, rørskov, eng og krat på Sydlangeland.
136,5 hektar. Erhvervet 1975 - 2004.
I sensommeren og om efteråret raster tusindvis af ande- og vadefugle ved Tryggelev Nor, Salme Nor og Nørreballe Nor. Mange fugle yngler i området, bl.a. Lille Lappedykker, Rørdrum og Atlingand.
Kort
Tryggelev Nor. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer: Tryggelev Nor & Salme Nor, Nørreballe Nor. DOFbasen
Roholm
Ø i Odense Fjord.
0,5 hektar. Erhvervet 1978.
Ingen adgang.
Roholm. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Bøjden Nor T T
Strandeng og brakvandsvig på Sydvestfyn.
42,7 hektar. Forvaltet siden 1982.
Kort
Bøjden Nor. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Søgård Mose T
Hedemose i Sønderjylland.
21,8 hektar. Erhvervet 1986 - 2019.
Kort
Søgård Mose. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Bremsbøl Sø T
Sø og enge i Sønderjylland.
18,7 hektar. Erhvervet 2013 - 2016.
Kort
Bremsbøl Sø. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Stormengene
Strandeng på Rømø.
41,7 hektar. Erhvervet 1991 - 2014.
Kort
Stormengene. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Sølsted Mose T
Hedemose i Sønderjylland.
102,7 hektar. Erhvervet 1993 - 2013.
Sølsted Mose kan bl.a. byde på ynglende Lille Lappedykker, Fyrremejse og Pungmejse.
Kort
Sølsted Mose. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Stubbe Sø
Eng, overdrev og skov ved Stubbe Sø på Djursland.
23,4 hektar. Erhvervet 2002.
Kort, Parkering på Møllebækvej
Stubbe Sø. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer: Stubbe Sø, reservatet. DOFbasen
Bøvling Klit
Strandeng ved Nissum Fjord i Vestjylland.
7,3 hektar. Erhvervet 1979 - 2016.
Kort
Bøvling Klit. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Agerø T
Strandeng ved Mors.
27,4 hektar. Erhvervet 1982 - 2002.
Agerø er bl.a. kendt for op til 4000 overvintrende Lysbugede Knortegæs.
Kort
Agerø. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer: Agerø, fugleskjulet, Stenklipperne. DOFbasen
Råbjerg Mose
Hedemose i Nordjylland.
0,6 hektar. Erhvervet 1991.
Kort
Råbjerg Mose. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Svartingedalen
Skovbevokset sprækkedal på Bornholm.
27,6 hektar. Erhvervet 2017.
Kort
Svartingedalen. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer. DOFbasen
Rusland
Skov i Nordsjælland.
14,8 hektar. Erhvervet 2019.
Kort, Parkering ved Rudolph Tegners Museum
Rusland. Fugleværnsfonden
Beskrivelse og observationer: Rusland, reservatet. DOFbasen

Stig Linander, oprettet: 1997-10-06, sidst ændret: 2022-02-25
Kilder: Fugleværnsfondens årsberetninger