Home   Fuglelokaliteter   Bulbjerg     Site Map  
 

Bulbjerg

In English
Kort
  
 

Bulbjerg. Foto, 15K Jpeg Bulbjerg er en kalkstensklint på Jyllands nordkyst ud mod Skagerrak, ca. 25 km øst for Hanstholm.

Bulbjerg er Danmarks eneste fuglefjeld. Riden - en måge, der lever det meste af sit liv ude på oceanerne - yngler på klintens stejle sider. I de senere år med 3-400 par.

Siden 1987 har op til 10-12 Mallemukker oversomret ved Bulbjerg. Mallemukken (Fulmarus glacialis) er en havfugl, der lever i de nordlige dele af oceanerne. I 1998 forsøgte to par at yngle på Bulbjerg. Desværre mislykkedes yngleforsøgene - begge par forlod deres æg. Men i 2000 lykkedes det, to unger - de første danske Mallemuk-unger - så dagens lys på Bulbjerg. I 2001 mislykkedes yngleforsøgene p.g.a. voldsomme forstyrrelser, og siden har Mallemukkerne tilsyneladende opgivet at yngle.

Foto i dobbelt størrelse (84K Jpeg)

Links:
   Bulbjerg af Flemming Christiansen
   Seneste observationer fra DOFbasen
   Mallemukker ved Bulbjerg. Foto af Lars Borup
   Vestkyststien, Agger - Bulbjerg. Naturstyrelsen
   Vejlerne - Nordeuropas største fuglereservat - ligger blot få km syd for Bulbjerg

Rider. Foto, 17K Jpeg Rider (Rissa tridactyla) på Bulbjerg.
1994-06-28.

Foto i dobbelt størrelse (112K Jpeg)


Tekst og foto: Stig Linander, oprettet: 1997-06-16, sidst ændret: 2004-11-26